Başkentin vicdanı bir yaşında!

 

Başkent Kent Konseyi bir yıldır beş yüze yakın bileşen ile hizmet veriyor.

 

Sürdürülebilir kalkınma, hemşehrilik hukuku, kentli hakları ve iyi yönetişim amaçları ile çıktıkları yolda katılım, müzakere, paylaşım ve hoşgörü kültürü ilkeleri ile çalışmalarını sürdüren Başkentin konseyi bir yılını doldurdu. Demokratik katılımcı kent yönetimini hayata geçirmek üzere, yaklaşık 500 bileşen kurum ve kuruluş, 3 meclis ve 23 çalışma grubunda gönüllü görev alan temsilciler herkes için daha yaşanır bir kent hedefliyor. Alışılageldik iktidar yapılarının tersine, eşit ve adil bir katılım sürecinde kentin tüm renklerini temsil eden gönüllüler, değerli zamanlarını ve fikirlerini, büyük bir özveri ile kentin ortak aklını oluşturarak önerilere dönüştürüp karar verenlere sunuyor.

 

Yaşanabilir kent talepleri güçlü sese kavuşuyor.

 

Tüm görüşlerin ve paydaşların kendine bir yer bulabilecekleri bir platform olarak kurulan ve şehrin yerel yönetim unsurları diyebileceğimiz bütün figürlerini “Ortak Akıl” mottosu ile bir araya getiren Başkentin konseyi gönüllülük esasıyla ama sorumluluk duygusuyla çalışan bir yapıya sahip. Yönetilebilirlik ve tam katılım ilkelerini esas alarak çalışmaya başlayan Başkentin konseyi, kentin ihtiyaçlarını izliyor, değerlendiriyor ve öneriyor. Odağı başkent olan Ankara Kent Konseyi,  başkente ilişkin sözü olan, katkıda bulunmak isteyen herkese kapısını açık tutuyor. Böyle bir yapı sayesinde yaşanabilir kent talepleri güçlü bir sese kavuşuyor ve bu kentin en üst düzey sivil platformunu oluşturuyor. Siyaset ve çıkar olmaksızın, Ankara’nın bütününü ilgilendiren çaba ve çalışmalara ilkesel destek veriyor, yol gösteriyor, kentin sorunlarını tartışıyor.

 

İkinci yıl için hedefler belirlendi.

 

Birinci yılını; kurumsallaşma, birbirini tanıma ve bileşenlerin potansiyelini görme adına önemli bir süreç olarak tanımlayan Ankara Kent Konseyi, ikinci yılına girerken, tüm kente kent konseyini tanıtma, eksikliği hissedilen bileşenlere erişerek kent konseyini genişletme ve geliştirmeyi hedefliyor. Apartman, site, sokak, mahalle ve semt düzeyinden başlayan bir katılımcı sistematiğini tartışmak, yerel yönetimlerin karar verme süreçleri ile doğru ilişkilenmek, kentteki ve Türkiye’deki diğer kent konseyleri ile ilişkileri geliştirmek gibi projeleri var.

 

 

Büyükşehir belediyemize ilettiğimiz tavsiyelerimiz tek tek hayata geçiyor.

 

Ankara Kent Konseyi Başkanı H. İbrahim Yılmaz; “Hedeflerimizi ve ilkelerimizi bileşenlerimizle birlikte belirledik ve bunlara bağlı kalarak ile bir yıldır çalışmalar yaptık. Bu çalışmaların sonuç vermesi en büyük motivasyonumuz. Büyükşehir belediyemize ilettiğimiz tavsiyelerimiz tek tek hayata geçiyor. Paylaşmanın, dayanışmanın, çözüm odaklı çalışmanın kent kültürünün temelini oluşturduğunu uygulayarak yaşadık ve bütün kentler için iyi bir örnek oluşturduk.” dedi.

 

Mansur Yavaş kentin vicdanı olarak adlandırdığı kent konseyi bileşenlerine teşekkür etti.

 

Bir kentli olarak bu platformun doğal bir parçası olan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş bileşenlere teşekkür ederek; “Bir yıldır Kent Konseyimizin çalışmaları, çalışmalarındaki azim ve coşku bu kentin hepimizin olması yolunda atılan çok önemli bir adım. Ankara Kent Konseyi, Büyükşehir Belediyesinin ve benim en büyük destekçimiz oldu. Aldığımız her kararda, yaptığımız her çalışmada onların da sözüne kulak veriyoruz. Bir anlamda benim ve belediyemizin vicdanı oluyorlar.” dedi.