ANKARA KENT KONSEYİ

Amaçlarımız ?

Ankara Kent Konseyi,

  • Yapısal değişimlerle kenti 21. yüzyıla hazırlamak,
  • Kentin ve kentlilerin gelişimini önceleyen yol haritasını tüm paydaşlarla birlikte oluşturmak,
  • Kentsel sorunlara tüm paydaşların katılımıyla çözümler aramak,
  • Geleneksel yönetim anlayışını demokrasi kültürünün gereği olan yönetişime dönüştürmek,
  • Kentlilik bilincini tüm paydaşların ortaklaştığı değerleri oluşturmak, tespit etmek, muhafaza etmek,
  • Yaşlı, engelli, çocuk, kadın aktörlerin temsiliyetini güçlendirmek,
  • Kent kaynaklarının adil ve verimli kullanmayı özendirmek,
  • Yönetimlerin etkin denetleme mekanizması olmak amaçlarını taşır.

.

dc0dccd72b496126404b1a09dd8249ef
tkkb-ve-akk-kentsel-direnclilik-ve-katilimin-gelecegi-calistayini-duzenledi-120444-20240125
Close Search Window