Hakkımızda

Biz Kimiz?

Nüfus artışının doğurduğu kentsel sorunlarla, yoksulluk, şiddet, işsizlik gibi sosyal problemler, yerel yönetimlerinin başka çözüm mekanizmaları geliştirme durumunu ortaya çıkarmıştır. 20. yüzyılın sonlarında doğan ve dünyanın gündemine yerleşen bu ihtiyaç, 21. yüzyılın temel ajandasını belirleyecek olan Gündem 21 başlığıyla bir programa dönüştürülmüştür.

1992 yılında Birleşmiş Milletler Rio “Yeryüzü Zirvesi ile konuşulmaya başlanan, Türkiye’nin 1996 Birleşmiş Milletler İstanbul Habitat II Konferansı ile dahil olduğu, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın desteği ve Uluslararası Yerel Yönetimler Birliği, Doğu Akdeniz ve Ortadoğu Bölge Teşkilatı’nın koordinasyonunda yürümekte olan Yerel Gündem 21 Programı’nın kentlerdeki yansıması olan Kent Konseyleri, her paydaşın karar mekanizmasında aktif rol oynadığı demokratik kentleri mümkün kılmayı geleneksel yönetim anlayışının yerini karşılıklı iletişimi ve ortak aklı esas alan yönetişime bırakmasını, kentsel problemlere kentin tüm aktörlerinin katılımıyla çözümler geliştirmeyi hedefleyen organizasyonlardır.

Kent Konseyleri, sivil toplum örgütlerini, meslek teşkilatlarını, akademi dünyasını ve kentli aktörleri bir araya getirerek kentin geleceğini belirleyen siyaset üstü bir mekanizma yaratmayı amaçlar.

Başkent’te katılımcı demokrasinin teminatı olan Ankara Kent Konseyi, güçlü bir kent için kentlilik bilincinin gerektiğini bilmekte ve bunun da ilkeli ve şeffaf çalışan bir ortak temsil mekanizmasıyla mümkün olduğunu savunmaktadır.

Din, dil, ırk, etnik köken, yaşam biçimi, dünya görüşü ayırmaksızın, aynı kentin sokaklarını adımlayan herkesin bu kentin yönetiminde eşit düzeyde söz sahibi olduğunu bilen Ankara Kent Konseyi, ortak aklın, ortak faydayı getireceğine olan inancı doğrultusunda, halkın her kesiminin temsiliyetini önemsemekte, her bireyi yönetim ve üretime dâhil etmektedir.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın idarede şeffaflık anlayışıyla ortaklaşan ve her faaliyetinde hesap verebilirliği gözeten Ankara Kent Konseyi, üye ve gönüllüleriyle, ortak problemlere siyaset ve ideoloji üstü yaklaşımlar geliştirmektedir.

Ankara Kent Konseyi, yerinde ve zamanında kurduğu bağlantılarla kentsel iş birliği ağını daima genişletmekte; birbirini besleyen yerel yönetimlerin Türkiye’nin gücüne güç katacağının farkındalığıyla, Ankara’yı, birçok kente örnek teşkil eden bir konuma taşımaktadır.

Kentlilik bilincinin ve kente duyulan aidiyetin, ortak paydaların hak ettiği değeri görmesiyle artacağını bilen Ankara Kent Konseyi, Hitit uygarlığından bu yana medeniyetin, Ahi Mesut’la, Ahi Mamak’la ahlâklı ticaret geleneğinin, Milli Mücadele’den bu yana çağdaş Türkiye’nin başkenti olmuş Ankara’nın asırlık tarihini ve kültürel mirasını yaşatarak, gelecek kuşaklara aktarmak adına faaliyetler yürütmektedir.

Ankara Kent Konseyi, kent kaynaklarının adil, etkin ve verimli kullanımı doğrultusunda çalışmalarıyla Ankara’nın sürdürülebilir geleceğine yatırım yapmaktadır.