Çalışma İlkeleri

Ankara Kent Konseyi, tüm eylem ve işlemlerinde açıklık ve şeffaflık ilkelerini kendine içkin bir amaç olarak görüp buna göre hareket etmektedir. Bu açıdan, kararlarını topluma açık ve şeffaf bir biçimde yansıtmakta ve çalışmalarını bu şekilde yürütmektedir.
Ankara Kent Konseyi çalışmalarında yurttaşların kente ilişkin önerilerini dikkate almak adına gerek kentin fiziki bölümlerinde gerekse sosyal medyada görünür olmaktadır. Bunu gerçekleştirmek adına faaliyet ve projeler yürütülmektedir.
Ankara Kent Konseyi tüm çalışmalarını topluma ve bileşenlerine hesap verilebilir bir biçimde gerçekleştirmektedir. Genel Kurul, başkan, yürütme kurulu, meclisler ve çalışma grupları şeklinde örgütlenen bu yapıda, yatay örgütlenme modeli sayesinde tüm birimler birbirini denetlemektedir.
Ankara Kent Konseyi bileşenleri mahalle düzeyinden kent düzeyine dek tüm ölçeklerde yer almaktadırlar. Böylece ölçekler arası iletişim ve kent sorunlarına karşı ortaklaşa çözüm geliştirme ağı ve olanağı genişlemektedir.
Ankara Kent Konseyi, başkentin konseyi olması nedeniyle tüm Türkiye’de kent konseyleri açısından farkındalık oluşturmuştur. Örnek teşkil etmesi nedeniyle diğer kentlerde de kent konseyleri peşi sıra kurulmaya başlamıştır. Bu farkındalık ise çeşitli faaliyetler ve projeler ile sağlanmıştır.
Ankara Kent Konseyi, kuruluşundan bu yana kısa bir süre geçmesine rağmen Ankara’nın değerlerinin toplum içerisinde yerleşmesinde ve kentin markalaşmasında büyük rol oynamıştır. Bunu hem kendi örgütlenmesinde yer alan çalışma grupları ve meclislerin amacına uygun bir biçimde düzenlenmesiyle hem de Ankara’nın değerlerini bünyesine katmasıyla sağlamıştır. Böylelikle Ankara, kurumsal ve yerleşik bir Kent Konseyine kavuşmuştur.
Ankara Kent Konseyi paydaşları, konseyin çalışmaları ile toplantılarına katıldıklarında bu kültürün bir parçası olurlar ve konseyin içerisinde etkileşim ağı geliştirerek kentin gelişimine katkı sunarlar. Bu etkileşim ağı sayesinde kent içerisindeki ortak akıl kurulmuş olur ve paydaşlar çoğulcu bir düzende, birlikten doğan güç ile kente hizmet sağlamış olurlar.
Ankara Kent Konseyi, kente yaşayan yurttaşların sorunlarına çözüm üretmek için çaba sarf etmektedir. Ayrıca Ankara’yı kültürel, tarihi ve sanatsal anlamda da başkent haline getirmek ve bu süreçte gerçekleşen sorunları çözüme ulaştırmak adına çalışmalar sürdürmektedir. Konsey, toplum adına yararlı olduğu düşünülen çalışmaları gerçekleştirmek amacıyla diğer kurum ve kuruluşlarla iş birliği sağlamakta; sonuca ulaşılması adına, öz değerlerini koruyarak girişimlerde bulunmaktadır.
Ankara Kent Konseyi, tüm eylem ve işlemlerinde sosyal faydayı gerçekleştirmek adına çalışmalar yürütmektedir. Ankara’nın kentsel anlamda gelişebilmesi ile tarihi ve kültürel mirasının korunması konusunda tüm Ankaralılar ile ortak bir paydada buluşma sağlanmakta; sosyal fayda ilkesi ile kentin tamamının yararı ön plana çıkarılmaktadır.
Ankara Kent Konseyi tüm eylemlerinde, çalışmalarında ve işlemlerinde tarafsızlık ilkesini benimsemiştir. Böylece, ideolojiler üstü bir yaklaşım sergilemekte ve sorunlara kentin bütünlüğünün çıkarlarını ön plana çıkararak çözümler üretmektedir
Ankara Kent Konseyinin kent adına sürdürdüğü faaliyetler ve Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik gerçekleştirilen danışma görevi, kentin bütününe ve toplumun tümüne etki etmektedir. Bu nedenle gerçekleştirilen faaliyet ve projeler hem nitelik anlamında özgün hem de uygulanabilirlik açısından kentin tümünü ilgilendirmektedir.
Ankara Kent Konseyi, yenilikçi fikirleri ve girişimleri desteklemektedir. Bu sayede kentin genç ve girişimci bireylerine danışmanlık edebilecek çeşitli mesleklerdeki nitelikleri profesyonelleri bünyesinde barındırmaktadır. Böylece hem genç ve girişimci gençler teşvik edilmekte hem de kentin değerleri kentin içerisinde desteklenmektedir.

Fotoğraflar

IAF Katılımcılık Etki Ödül Töreni

Etkinlikler

Ankara Kent Konseyi 3. Olağan Genel Kurulu

Etkinlikler

Videolar

AKK Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, İsrail’in Tel Aviv kentinde 26-29 Haziran tarihleri arasında düzenlenen “Suya Dayanıklılık ve Acil Durum Hazırlıkları 2023” zirvesine konuşmacı olarak katıld

İsrail “Suya Dayanıklılık ve Acil Durum Hazırlıkları 2023”

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Kent Konseyi Olağan Genel Kurulu’nda belediye başkanlığına talip olduğu ilk günden beri hayalini kurduğu değişimin başlangıcını yapmanın mutl

1. Olağan Genel Kurul
Ankara Kent Konseyi Üniversiteler Arası Logo Tasarım Yarışması