Ankara Kent Konseyi Yenilikçi Demokrasi Zirvesi’nde Temsil Edildi

Hande Sayar
Cu, 10/21/2022 - 14:01 tarihinde Hande Sayar tarafından gönderildi

Ankara Kent Konseyi Başkan Vekili ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Savaş Zafer Şahin, Kolombiya’nın Bogota Kentinde düzenlenen olan “Demo-Reset” toplantısına katıldı. Tüm dünyada 5 kıtadan, demokratik katılım ilkesi konusunda çalışan 150 kuruluş içinden seçilen Prof. Şahin, demokratik katılım konusunda Türkiye ve Ankara deneyimini aktararak gelişmekte olan ülkelerde yararlanılacak yeni modellerin oluşturulmasına katkıda bulundu. İki hafta süren toplantıda bir dizi atölye çalışması yapılarak yerel kriz senaryolarında demokratik müzakere, tarımda küçük ve marjinal üreticilerin katılım süreçlerinin örgütlenmesi, seçilmiş siyasi temsilcilerle topluluklar arasında güven ilişkisinin kurulması, demokratik katılım için multimedya platformlarının kurulması, hesap verilebilir ve katılımcı bütçe mekanizmalarının geliştirilmesi, kamu aktörlerinin katılım konusundaki inisiyatiflerinin geliştirilmesi ve gelişmekte olan ülkelerde müzakereci demokrasi konusunda çalışan aktörler arasındaki iş birliği ve birlikle çalışabilirliği geliştirilmesi konularında prototip çözümler geliştirildi.

 

Demo.Reset Projesi katılımcı demokrasi konusunda çalışan uluslararası sivil toplum örgütlerinin oluşturduğu bir konsorsiyum tarafından yürütülüyor. Kolombiya’dan Extituto de Política Abierta'nın ev sahipliğinde yürütülen Projede, özellikle Sahra Altı Afrika, Doğu Avrupa, Güneydoğu Asya, Hindistan ve Latin Amerika'da bulunan Küresel Güney'den 150 katılımcı demokratik örgütün halkın katılımı ve müzakereci demokrasi deneyimlerini bir araya getirmeyi amaçlıyor. Projeyle demokrasiyi, vatandaş katılımını ve yeniliği teşvik etmek için farklı ülkelerin deneyimlerinin paylaşılması öngörülüyor. Proje kapsamında yaklaşık bir yıldır halk katılımı ve müzakereci demokrasi deneyimlerinin paylaşımı için sanal atölye çalışmaları yapılmıştı. Bogota’da düzenlenen etkinlikteyse atölye çalışmalarının sonuçlarından yola çıkılarak tüm dünyada uygulanabilecek yenilikçi demokratik katılım prototipleri geliştirilmeye çalışıldı. Projenin sonunda bu prototiplerin uygulanması ve sonuçların paylaşılacağı küresel bir platformun oluşturulması hedefleniyor.

 

Bogota’daki toplantıda ayrıca, kırsal alanda uygulanabilecek katılımcı mekanizmalar, çevreyle ilgili çatışmalarda kullanılabilecek katılımcı teşhis ve savunuculuk çözümleri, etkili katılım ve kamu kaynaklarının harekete geçirilmesi için multimedya platformları, katılımcı bütçe ile ilgili hesap verilebilirlik süreçlerini güçlendirmek için yurttaşların geri beslemelerini almayı sağlayacak açık veri standartlarına dayalı uygulamalar, kamu kurumlarının müzakereci demokrasi anlayışını, kavrayışını ve adanmışlığını güçlendirecek stratejiler, küresel düzeyde katılımcı demokrasi ile ilgilenen farklı deneyim sahiplerinin eşleşmesini ve paylaşım yapmasını sağlayacak eşleştirme mekanizmaları ele alındı. Proje sonucunda oluşturulacak platform ile Türkiye’nin de demokratik katılım alanındaki deneyimlerini uluslararası camia ile paylaşması ve takip edilmesi kolaylaşacak.

Haber Tarihi