Ankara Projeleri Sergisi

Süleyman Sırrı TURNAL

Cu, 06/25/2021 - 22:45 tarihinde suleyman_turnal87 tarafından gönderildi

Ankara Kent Konseyi Mimarlık Kültürü ve Planlama Çalışma Grubu, Ankara’ya dair söyleyecek sözü olan öğrencileri ve bölümleri Ankara Projeleri Sergisine katılmaya davet ediyor.

Ankara Kent Konseyi Mimarlık Kültürü ve Planlama Çalışma Grubu, Ankara’da bulunan üniversitelerin çoğunlukla tasarım ve planlama bölümlerinde görev yapmakta olan gönüllü akademisyenler ve bağımsız araştırmacılar tarafından oluşturulmuş bir gruptur. Çalışma grubu bünyesinde yer alan akademisyenler ve bağımsız araştırmacılar; Ankara için düşünmeye, üretmeye ve çalışmaya devam etmekte, bilgi birikimlerini uygulama süreçleri ile buluşturmak üzere gerek duyulan her ortamda yer almaya ve katkı koymaya çaba göstermektedirler.

 

Mimarlık Kültürü ve Planlama Çalışma Grubu tarafından Ankara Kent Konseyi bünyesinde Cumhuriyetin 100.Yılı/Ankara 2023 temasıyla bir dizi etkinlik planlanmıştır. Planlanan etkinlikler iki aşamalı kurgulanmış olup 2021 yılında yerel ölçekte bir sempozyum ve sergi düzenlenecek, böylelikle 2023 yılında gerçekleştirilecek etkinliklerin ilk adımı atılmış olacaktır. 2023 yılında ise geniş katılımlı bir kongre düzenlenmesi, serginin ise o zamana dek açılmış tüm Ankara sergilerini kapsaması öngörülmüştür.

 

Size, bir süredir bir alt çalışma grubu bünyesinde hazırlıkları sürmekte olan Ankara Projeleri Sergisine katılmaya davet etmek üzere yazıyoruz.

 

13 Ekim 2021 tarihinde açılması ve 27 Aralık 2021 tarihine dek açık kalması planlanan Ankara Projeleri Sergisinin; mimarlık, planlama, kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimarlık gibi mekân tasarımı ve endüstriyel tasarım alanlarında eğitim sürdüren bölümlerde üretilen Ankara konulu dönem projelerinden/ürünlerinden oluşması düşünülmüştür. Düzenlenecek Ankara Projeleri Sergisi ile üretilmiş projelerin /ürünlerin gerek ABB yönetimi ile gerekse Ankaralılar ile paylaşılmasının sağlanması, bu anlamda yol gösterici fikirlerin uygulayıcılarla buluşması, kentlilerin yaşadıkları kent için düşünmelerinin ve olasılıkları değerlendirmelerinin önünün açılması hedeflenmektedir. Ankara Projeleri Sergisi aynı zamanda öğrencileri desteklemek ve projelerini/ürünlerini en geniş kesimlerle paylaşmalarını sağlamak düşüncesiyle geliştirilmiştir.

 

Sergi kapsamında mimarlık, planlama, kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimarlık gibi mekân tasarımı ve endüstriyel tasarım alanlarında eğitim sürdüren bölümlerden elde edilecek materyallerden;  

 

● animasyon/videoların metro ulaşım araçlarında paylaşılması

 

● dijital sergi paftalarının AKK web sayfasında yer alması

 

● basılı sergi paftalarının/ürünlerin AKK Sergi Salonunda sergilenmesi planlanmaktadır.

 

Serginin Ankara’da bulunan üniversitelerin yukarıda sayılan bölümlerinin katılımını sağlamak üzere düzenlenmesi öngörülmüştür. Bunun için bu davet mektubu gereği için ilgili bölüm başkanlıklarına ve bilgi için ilgili bölüm öğretim elemanlarına gönderilmiştir. Gelecek yanıtlara bağlı olarak katılım sağlayacak ilgili bölümlerin bilgisi tüm katılımcı bölümlerle paylaşılacaktır.

 

Ekte yer alan katılım koşullarını inceleyerek 30 Haziran 2021 tarihine kadar Ankara Projeleri Sergisine katılıp katılamayacağınız konusunda cevap vermenizi, olumlu cevap verdiğiniz takdirde iletişim kurulabilmesi için bölümünüzden iki öğretim elemanının tarafımıza bildirilmesini önemle bilgilerinize sunarım.

 

Sevgi ve saygılarımla

 

Prof. Dr. Nuray Bayraktar

 

AKK Mimarlık Kültürü ve Planlama Çalışma Grubu Sözcüsü

 

 

 

Düzenleme Kurulu

 

Prof. Dr. Nuray BAYRAKTAR, Başkent Ün.

 

Doç. Dr. Serpil ÖZALOĞLU, Bilkent Ün.

 

Dr. Deniz ALTAY BAYKAN, Bilkent Ün.

 

Dr. Emel AKIN, Atılım Ün.

 

Dr. Fulya ÖZMEN, Gazi Ün.

 

Dr. Selda BANCI, TOBB ETÜ

 

Dr. Sibel ACAR, TOBB ETÜ

 

 

 

 Seçici Kurul

 

Prof. Dr. Cana BİLSEL, ODTÜ

 

Prof. Dr. Savaş Zafer ŞAHİN, Hacı Bayram Ün.

 

Prof. Dr. Sevgi LÖKÇE, Atılım Ün.

 

Prof. Dr. Nilgül KARADENİZ, Ankara Ün.

 

Prof. Dr. Nilgün GÖRER TAMER, Gazi Ün.

 

Prof. Dr. Nur ÇAĞLAR, TOBB ETÜ

 

Doç. Dr. Lale ÖZGENEL, ODTÜ

 

Doç. Dr. Olgu ÇALIŞKAN, ODTÜ

 

Dr. Ersan OCAK, TED Ün.

 

Dr. Oktan NALBANTOĞLU, Bilkent Ün.

 

 

 

Raportörler

 

Aslı HETEMOĞLU, Bilkent Ün.

 

Cem DEDEKARGINOĞLU, Bağımsız Araştırmacı

 

Cemre GÖKPINAR, AnkaraAks

 

İlkim GÜVEN, Bağımsız Araştırmacı

 

Nehir Melis UZUN, Başkent Ün.

 

 

 

Ankara Projeleri Sergisi Takvimi 

 

Serginin duyurusu: 21 Haziran 2021

 

Sergiye katılım için geri dönüşlerin son tarihi : 30 Haziran 2021

 

Sorular için son tarih: 09 Temmuz 2021

 

Soruların cevaplanması son tarih: 16 Temmuz 2021

 

Dijital ve basılı paftaların ve animasyonların/videoların teslim tarihi: 17 Eylül 2021

 

Seçici kurul değerlendirme toplantısı: 18-26 Eylül

 

Sonuçların İlanı: 27 Eylül 2021

 

Dijital Sergileme : 13 Ekim-27 Aralık 2021

 

Basılı Sergileme: 13 Ekim-27 Aralık 2021

 

Ürünler/ Maketler Sergileme: 13 Ekim-27 Aralık 2021

 

Animasyon/ Video Paylaşımı: 13 Ekim-27 Aralık 2021

Haber Tarihi