ANKARA PROJELERİ SERGİSİ

Süleyman Sırrı TURNAL

Çar, 10/13/2021 - 02:08 tarihinde suleyman_turnal87 tarafından gönderildi

ANKARA KENT KONSEYİ MİMARLIK KÜLTÜRÜ VE PLANLAMA ÇALIŞMA GRUBU, Ankara’da bulunan üniversitelerin tasarım ve planlama bölümlerinde görev yapmakta olan gönüllü akademisyenler ve bağımsız araştırmacılar tarafından oluşturulmuştur.  Ankara üzerine düşünen , fikir üreten, yazan, çizen Mimarlık Kültürü ve Planlama Çalışma Grubu tarafından Ankara Kent Konseyi bünyesinde Cumhuriyetin 100.Yılı/Ankara 2023 temasıyla bir dizi etkinlik planlanmıştır. Planlanan etkinlikler üç aşamalı kurgulanmış olup 2021 yılında Ankara ölçeğinde  bir sergi düzenlenmesi kararı alınmıştır. 2022 yılında düzenlenecek çalıştaylar ile etkinlikler devam edecek , 2023 yılında gerçekleştirilecek kapsamlı sergi ve kongre ile süreç tamamlanacaktır. 

13 Ekim - 27 Aralık 2021 tarihleri arasında açık kalacak olan  Ankara Projeleri Sergisi katılımcı dokuz üniversitenin İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, Mimarlık, Kentsel Tasarım ve Peyzaj , Şehir ve Bölge Planlama bölümlerinde eğitim görmekte olan öğrencilerin stüdyo çalışmalarından oluşmaktadır.  Ankara konulu projelere odaklanmış olan sergi,  bu anlamda düzenlenen ilk sergidir. Sergi içeriği;  basılı paftalardan oluşan bir sergi,  dijital paftalardan oluşan bir sergi ve proje videoları olarak üç farklı biçimde oluşturulmuştur.   Ankara Projeleri Sergisi  Ankara konulu projeler aracılığıyla üniversiteler arasında bir paylaşım ortamı olarak düşünülmüş , bir yandan da sergide yer alan projelerin  Ankara Büyükşehir Belediyesi uygulamaları için ufuk açıcı olacağı varsayılmıştır. Sergi bu anlamda akademik ortamın Ankara Kent Konseyi aracılığıyla Ankara Büyükşehir Belediyesi ile ilk buluşmasıdır. Öte yandan serginin Ankara Kent Konseyi Sergi salonunda düzenlenmesi , dijital serginin ve video sunumların Ankara Kent Konseyi web sayfasında yer alması  , bu yolla Ankara konulu projelerin kentlilerle buluşmasının sağlanması da bir ilktir. Bu şekilde kentlilerin yaşadıkları kent için düşünmelerinin ve olasılıkları değerlendirmelerinin önünün açılması hedeflenmiştir.  Ankara Projeleri Sergisi özünde akademik ortamı ,  Ankara Büyükşehir Belediyesi’ni  ve kentlileri Ankara paydasında buluşturmaktadır. Bu açıdan çok kıymetli ve özeldir.

Görsel kaldırıldı.

 

  ATILIM ÜNİVERSİTESİ
  GÜZEL SANATLAR TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ
  MİMARLIK BÖLÜMÜ

 

 

  BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
  GÜZEL SANATLAR VE TASARIM MİMARLIK FAKÜLTESİ
  İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIM BÖLÜMÜ


   MİMARLIK BÖLÜMÜ

 

 

 İHSAN DOĞRAMACI  BİLKENT ÜNİVERSİTESİ

   GÜZEL SANATLAR VE TASARIM MİMARLIK FAKÜLTESİ
   MİMARLIK BÖLÜMÜ

  KENTSEL TASARIM VE PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ

 

  ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ

  MİMARLIK FAKÜLTESİ
  MİMARLIK BÖLÜMÜ

 

 

  GAZİ ÜNİVERSİTESİ

  MİMARLIK FAKÜLTESİ
  MİMARLIK BÖLÜMÜ

  ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ

 

  ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

  MİMARLIK FAKÜLTESİ
  MİMARLIK BÖLÜMÜ

  ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ

  ŞEHİR PLANLAMA YÜKSEK LİSANS

 

  TED ÜNİVERSİTESİ

  MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ
  MİMARLIK BÖLÜMÜ

  ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ

 

  TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ

 MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ
 İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ

 MİMARLIK BÖLÜMÜ

Haber Tarihi
,
,