ENGELLİLER HAFTASINDA DEPREM VE ENGELLİLİK EĞİTİMİ

Erdem Kutalmış Demirağ

Per, 05/11/2023 - 19:49 tarihinde erdemdemirag tarafından gönderildi

10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında Ankara Kent Konseyi Engelli Meclisi “Deprem ve Engellilik” başlığı ile Afet Farkındalık Eğitimi düzenledi. Ankara Büyükşehir Beleldiyesi Engelliler ve Rehabilitasyon Şube Müdürlüğü ve ANKA Arama Kurtarma Derneği’nin desteği ile düzenlenen eğitime; ABB Engelliler ve Rehabilitasyon Şube Müdürü Mehmet Bağdat, Engelli Meclisi Başkanı Ersan Petekkaya ve Engelli Meclisi Başkan Yardımcısı Hülya Saygı da katıldı. Eğitimde engelli bireyler için afet öncesi, sırası ve sonrasında yapılması gerekenlerle ilgili önemli bilgiler verildi. Eğitim sonrası katılımcılara Katılım Belgesi takdim edildi. 

ANKARA KENT KONSEYİ ENGELLİ MECLİSİ ENGELLİLER HAFTASI BİLDİRİSİ
    Bir ülkenin gelişmişlik düzeyinin en önemli göstergelerinden biri de o ülkedeki engelli bireylerin yaşam standartlarının ulaştığı seviyedir. Bir ülkede engelliliğe yaklaşım yardım ve sadaka anlayışının ötesine geçemiyorsa, o ülkenin çağdaş uygarlık yolunda olduğunu söyleyebilmek mümkün değildir. Bir arada, barış içinde, kimsenin kimseyi ötekileştirmediği, toplumsal hayatta adil bir paylaşım ve katılımın olduğu bir ülkede yaşıyor olmak hepimizin özlemi ve hakkıdır.
    Bu özlemi gerçekleştirmek için yıllardır dile getirilen, çözüm konusunda samimi, yasaları uygulamaya niyetli otoriteler olsa, çok da zor olmayacak talepleri, Cumhuriyetimizin 100. Yılına denk düşen 2023 yılı Engelliler Haftası’nda da bir daha söyleyelim; seçim günlerinde birden aydınlanma yaşayan siyasilerimiz, karar verici makamlarda yer alan ve alacak bürokratlarımız duysun, anlasın, niyet etsin, uygulasın diye, refah sadece belli bir kesimin değil, tüm ülke insanlarının hakkıdır diye…
    Başta Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi olmak üzere ulusal ve uluslararası ilgili yasalar; engelli bireylerin politik, sosyal, ekonomik ve kültürel yaşamın her alanında insan hakları ve ihlalleri, ayrımcılık tutum ve davranışları, temel yaşamsal ihtiyaçlara erişim, cinsiyet eşitsizliği, yoksulluk gibi belli başlı sorunların çözümünü, tüm dünyayı engelliler açısından daha yaşanılır kılmayı güvence altına almak, bu konularda yol göstermek üzere düzenlenmişlerdir. 
    Bu kapsamda;
•    İnsan onuruna yaraşır şekilde yaşama hakkı,
•    Ayrımcılık yapılmaması, eşit ve adil koşulların oluşturulması,
•    Evrensel Tasarım, fiziki erişilebilirlik/erişebilirlik,
•    Eğitime, sağlığa ve bilgiye erişebilme,
•    Eğitimsel yeterliklerine ve kişisel bilgi ve becerilerine göre istihdam edilme,
•    Yasa önünde eşit tanınma, adalete erişim,
•    Özgürlük ve güvenlik, 
•    İnsanlık dışı veya aşağılayıcı muamele veya cezaya maruz kalmama, sömürü, şiddet veya istismara maruz kalmama, 
•    Kişisel bütünlüğün korunması, 
•    Bağımsız yaşayabilme koşullarının oluşturulması, 
•    Toplumsal hayata tam ve etkin katılım, 
•    Kişisel hareketlilik hakkı,
•    Özel hayata saygı,
•    Gerekli ve yeterli yaşam standardı,
•    Siyasal ve toplumsal yaşama etkin katılım, kendini temsil etme hakkı,
•    Kültürel yaşama, dinlenme, boş zaman aktiviteleri ve spor faaliyetlerine katılım.
Konularının, kısacası insana dair her alanın; ülkenin eşit yurttaşları olarak engelliler için düzenlenmesini, içselleştirilmesini, var olan yasaların uygulanmasını, yasalarda yer almıyorsa, yasaların ve yaşam standardının uluslararası sözleşmelere uyumlu hale gelmesini istiyoruz. 
    Erişilebilir bir hayat, bir kent, bir ülke, bir dünya için haydi: Benim farkım senin farkındalığın olsun!
ANKARA KENT KONSEYİ ENGELLİ MECLİSİ
 

Haber Tarihi