Üniversite Ankara'da Okunur

Erdem Kutalmış Demirağ

Per, 07/29/2021 - 11:55 tarihinde erdemdemirag tarafından gönderildi

“ÜNİVERSİTE ANKARA'DA OKUNUR”

 

Ankara Kent Konseyinde temsil edilen, Ankara’daki 21 Üniversite ve 6 Teknokent temsilcisi akademisyen ve yöneticiler yaklaşan üniversite tercih dönemi, pandemi sonrasında eğitim/öğretim süreci, üniversiteler arası ve üniversite-yerel yönetimler-kent iş birliğini değerlendirmek üzere çevrim içi bir toplantıda bir araya geldiler. Kent Konseyi içinde üniversitelerin bu büyük potansiyelinin değerlendirilebilmesi için yapılması gerekenlerin değerlendirildiği toplantıda, ilk aşamada çalışmaların yürütülebilmesi için bir çalışma grubunun kurulması üzerinde mutabık kalındı.

 

TOBB Üniversitesi Rektörü Yusuf Sarınay, Ankara Üniversitesi Genel Sekreteri Ömer Nadir Soylu, ODTÜ temsilcisi Prof. Dr. Ela Babalık, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi temsilcisi Doç. Dr. İbrahim Sarıtaş, TED Üniversitesi temsilcisi Doç. Dr. Lale Özgenel, Bilkent Üniversitesi Genel Sekreteri Tuncay İbiş, Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Ankara Kent Konseyi Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mete Yıldız, Atılım Üniversitesi Kurumsal Gelişim Direktörü Erhan Kumaş, OSTİM Teknik Üniversitesi temsilcisi Dr. Öğr. Üyesi Dilara Akçay, ODTÜ Teknokent Genel Müdürü Serdar Alemdar, Gazi Teknopark temsilcisi Furkan Özcan ve OSTİM Eko Teknopark temsilcisi Dr. Derya Çağlar’ın ve Ankara Kent Konseyi Başkan Yrd. Prof. Dr. Savaş Zafer Şahin’in katıldığı toplantıda Ankara’da Yüksek Öğretimin sorunları ele alındı. Güncel olarak tercih tanıtım günlerinde Ankara Üniversitelerinin yapabilecekleri iş birlikleri, Eylül ayında yüz yüze eğitime geçilebilmesi için aşılamanın teşvik edilmesi, eğitim, araştırma, topluma hizmet, uluslararasılaşma, kampüs-kent etkileşimi, üniversite mezunlarının istihdamı, Ankara ile ilgili konularda üniversitelerin araştırma geliştirme çalışmalarının paylaşımı, açık veri, üniversitelerin kurumsal gelişim konusundaki deneyim paylaşımı, gelişen teknolojinin eğitime etkileri konuları değerlendirildi.

 

Toplantıdan sonra bir açıklama yapan Ankara Kent Konseyi Bşk. Yrd. Prof. Dr. Savaş Zafer Şahin şunları söyledi:

 

“Başkent Ankara’nın kent kimliğinin oluşumunda cumhuriyet tarihi boyunca üniversitelerin özel bir yeri oldu. Mekteb-i Mülkiye’nin Ankara’ya taşınması, Hukuk, Dil Tarih ve Coğrafya Fakültelerinin, Musiki Muallim Mektebi ve Gazi Erkek Muallim Mektebinin kurulması ile birlikte cumhuriyet dönemi üniversite kurumsallaşması Başkent Ankara’dan başlayarak tüm Türkiye’ye yayıldı. Başkentin adını taşıyan Ankara Üniversitesi, cumhuriyetin ilk üniversitesi olarak köklü bir gelenek inşa etti. Daha sonra 1960’larda Türkiye’nin yakın çevresinin de bilimsel ve teknik gelişimi için kurulan ODTÜ, sağlık alanında ihtisaslaşan eğitim kurumlarının bir araya getirilmesi ile kurulan Hacettepe Üniversitesi Türk yüksek öğretiminin gelişiminde önemli köşe taşlarını oluşturdu. ODTÜ, uluslararası ödüller alan kampüsü ile sadece bir üniversite olmanın çok ötesine geçerek bugün Başkent Ankara’nın en önemli kentsel kamusal alanlarından birisi haline geldi. 1980’li yıllarla birlikte Türkiye’nin ilk vakıf üniversitesi olan Bilkent Üniversitesi Ankara’da kuruldu.

 

Geçen yıllar içinde Başkent Ankara’daki devlet ve vakıf üniversitelerinin sayısı kentin gelişimine paralel olarak arttı ve 22’ye ulaşmıştı. Bugün Başkent Ankara, 300 bin üniversite öğrencisi, 22 bin akademisyeni, dünya üniversite sıralamalarında üst sıralara girmiş üniversiteleriyle yüksek öğretimde cumhuriyetin en önemli değerlerini içinde barındırmakta. Gelişmiş kampüs ve araştırma altyapıları, yenilikçi ve yaratıcı araştırma kapasiteleri, eğitim-öğretimde öğrencilere sunulan imkanlar, topluma hizmet için yapılan katkılar ve uluslararası alanda iş birlikleriyle, Ankara üniversiteleri Türk Yüksek Öğretim sistemi içinde Başkent Ankara’nın en önemli simge ve değerleridir.

 

Üniversitelerin sundukları olanaklar dışında, Başkent Ankara’nın gelişen kentsel yapısı, geçmişten bugüne getirdiği kültür ve sanat damarı, geleceğe yönelik çağdaş gelişim iradesi ile öğrencilerin yakın ilgisini çekmektedir. Ankara’daki yüksek öğretimin kalite standardının yüksek olması kentin gelişimi ile bir araya gelerek yüksek öğretim sürecinin öğrencilerin gelişimi için önemli bir fırsata dönüşmesinin yolunu açmaktadır. Başkent Ankara’da devletin merkezinin ve çok önemli kamu kurumlarının bulunması da bu süreci hızlandırmaktadır.

 

Başkent Ankara; erişilebilir kentsel olanaklarla, sıcak ve samimi insan ilişkilerinin, 5 defa başkentlik yapmış bir kentin 5000 yıllık tarihi birikiminin, gerçekçi bir yaklaşımla geleceği inşa etme fırsatlarının bir arada bulunduğu bir kenttir. Bu sebeple Ankara Kent Konseyi olarak biz diyoruz ki:

 

“Üniversite Ankara’da okunur!”

 

Bu sloganla Türk Yüksek Öğretiminin tüm birikimi, diğer kentlerimizdeki güzide üniversitelerimiz görmezden gelmiyoruz ama, Başkent Ankara’nın yüksek öğretim alanında ve kentsel gelişme dinamizmi açılarından bir bütün olarak sunduğu potansiyele işaret etmek istiyoruz.

 

Ankara Kent Konseyi, bu yaklaşımla, Başkent Ankara’daki kentsel birikime sahip çıkma ve aidiyet hislerinin, üniversiteler özelinde artmasını sağlamayı ve kent kimliğinin gelişimine katkıda bulunmayı hedeflemektedir. Ayrıca, bu şekilde, üniversitelerin kent ile ilişkilerinin artması, kurumsal iş birliklerinin gelişmesi yoluyla Ankara Kentinin kentsel sorunlarının üniversiteler desteğiyle bilimsel yaklaşımlarla ele alınması, kentsel kamusal mekanların da üniversitelerin ve öğrencilerin kullanımına uygun hale getirilmesi sağlanabilir.

 

Uzun bir süredir, üniversite kent iş birliğinin gelişmediği Ankara’da bu konularda mesafe alınması, Başkent’in en önemli gücü ve avantajı olabilir. Üniversitelerin kurumsal ve camia olarak sahip çıktıkları, kentin de üniversitelerin katkılarını sunması için gerekli olanakları seferber eden bir Ankara geleceğe çok daha fazla güvenle bakacaktır.

 

Haber Tarihi